Етапи
ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА    “ BARCO DEL SOL”
ТУРИСТИЧЕСКИ KOM ПЛЕКС “СЛЪНЧЕВ БРЯГ”
БЪЛГАРИЯ
 

ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ВАКАНЦИОННИ ЖИЛИЩА BARCO DEL SOL : 01 април 2005 г.

Издаване на всички необходими документи за узаконяване 31 май 2005 г.

Етапи...
Етап 1 :
01 май 2004
Първа копка
Етап 2: 31.05.2004
Завършване отливане на 'Кота 0' , първа плоча; зидария на партерен етаж.
Състояние на обекта към 15.06.2004
Състояние на обекта към 27.07.2004
   
Състояние на обекта към 31.08.2004
 
Състояние на обекта към 15.10.2004
 
Състояние на обекта към 25.11.2004
Състояние на обекта към 08.12.2004
Етап 3: 15.12.2004
Завършен груб строеж, иззиждане на всички стени, изграждане на покривна конструкция, изграждане на всички инсталации, поставяне на дограма, полагане на изолации, външно измазване
Състояние на обекта към 15.03.2005
 
Етап 4: 01.04.2005
Довършитени работи и предаване на жилищата на собствениците им в завършен вид.
Current stage by 01.06.2005
 
Current stage by 13.05.2008
     
 
 
 Copyright Barco Del Sol 2004